Ny fahalalahana sy ny fahamarianan’ny fifaninana tombotsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa

"Ny fahalalahana sy ny fahamarianan'ny fifaninana tombotsoa ho an'ny mpandraharaha [...]