« Ny fahalalahana sy ny fahamarianan’ny fifaninana tombotsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa » lohahevitra navoitra nandritrin’ny fankalazana ny andron’ny fifaninana andiany faha roa teto Madagasikiara ny 20 Jona 2019.