Activités Nationales2019-10-23T19:20:17+03:00

Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra, andiany faha roa

"Ny fahalalahana sy ny fahamarinan’ny fifaninanana : tombon-tsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa". Izany no lohahevitra novelabelarina nandritra ity fankalazana ity. Niarahana tamin'ireo [...]

2 juillet 2019|

Ny fahalalahana sy ny fahamarianan’ny fifaninana tombotsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa

"Ny fahalalahana sy ny fahamarianan'ny fifaninana tombotsoa ho an'ny mpandraharaha sy ny mpanjifa" lohahevitra navoitra nandritrin'ny fankalazana ny andron'ny fifaninana andiany faha roa teto Madagasikiara [...]

20 juin 2019|

Archives